Tegnestuen

Tegnestuen

Vores tilgang til arkitekturen er karakteriseret ved det enkelte udtryk, hvorigennem vores holding til materialer, indeklima, ressourceforbrug tilsammen udgør en bæredygtig og æstetisk tilgang, der sikre at bygningerne ældes med ynde.

re|TAENK arkitektur arbejder med en ressourceoptimeret tilgang til arki- tekturen, og ønsket om at se muligheder i det byggede og understøtte de kvaliteter der allerede er på spil, fremfor at rive ned og bygge nyt.

Kompetencer

Tegnestuen har 10 års erfaring med arkitektrådgivning i alle byggeriets faser, og drives til dagligt af Jesper Fuglsang, som har en baggrund som arkitekt m.a.a og bygningskonstruktør.

Som navnet på tegnestuen antyder, som arbejder vi med at gentænke de boligmæssige udfordringer privatfamilier står over for, når de skal indfri deres boligdrømme. Om det er en tilbygning, en større ombygning eller nybyggeri handler det om at fremtidssikre sin bolig i rigtig lang tid.

Fokus

Bygninger skal i dag stå i 120 år for at være bæredygtige, og alt for mange
bygninger rives for tidligt ned, fordi det ikke er ordentligt håndværk, eller bygget med robuste materialer der patinerer med ynde, og fordi der ikke tages hånd om indeklimaet – bygninger skal være sunde at bo i!

Tilbygning, ombygning, renovering & nyopførelse

reTAENK arkitektur er en lille tegnestue, og skal fortsætte med at være en lille tegnestue. Det skal vi være fordi vi gør en stor dyd ud af at være per- sonligt til stede i de projekter vi laver. Kernekunderne er privatfamilier, der står over for en af de største beslutninger i deres liv – at bygge til, en større ombygning eller at bygge nyt. Det kan vi relatere os til, da vi er familie mennesker, med normale hverdagsproblematikker og selv har en bolig- drøm vi udlever.

Lad os kontakte jer


  Samarbejde

  Vi tror på den gode arkitektur skabes i et tæt samarbejde mellem bygher- re, rådgiver samt de udførende håndværkere. Derfor har vi faste samar- bejdspartnere i form af ingeniører og entreprenører, hvilket skaber synergi, tillid og forståelse, og optimale rammer for udviklingen og kvaliteten kun- dens boligrømme.

  Menneskelig værdi

  Det koster at tænke bæredygtigt, og have en sund hold til vores miljø, arkitekturen vores medmennesker, men det belønner sig også.

  Med det rette fokus og en forslåelse for helheden, skabes der både økono- misk og menneskelig merværdi. En arkitekttegnet bolig eller tilbygning vil være nemmere at sælge og være mere værd. Og med fkus på vores miljø og sundhed skaber vi holdbare løsninger der rækker langt ud i fremtiden.

  b2_1096

  Har du et projekt på tegnebrættet?

  Er du interesseret og vil du gerne høre mere om vores kompetencer?
  Brug under 1 min på at udfylde vores formular og lad os kontakte jer