Proces

Fra skitse til færdig byggeri

01.

Idé og skitseforslag

På baggrund af en besigtigelse af de eksisterende forhold og en forgående dialog/møde, udarbejdes der et idéoplæg. På dette tidspunkt fastlægges en prioriteret liste med ønsker og behov for, hvad projektet skal rumme.

Skitseforslaget er en detaljeret viderebearbejdning af idéoplægget. Alt visualiseres med en realtime digital model som kunden kan tilgå. Der udarbejdes en digital A3 mappe, som kunden kan tage med i banken.

02.

Myndighedsprojekt

I denne fase bliver tegningerne viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Tegnestuen påtager sig gerne kontakten til kom- munen og sikre at alle arkitekttegningerne indsendes korrekt.

Tegnestuen yder ikke ingeniør- eller landmålerydelser. Vi formidler gerne kontakten.

03.

Udbud

Tegnestuen bistår gerne kunden i denne faser. Vi har samarbejdspartnere, som sikre at projektet udføres med den ønskede kvalitet og til den aftalte tid, med så lidt gene som muligt for kunden.

04.

Tilsyn

Vi følger projekterne til dørs og tilbyder byggetekninsk bistand i udførelses- fasen. Vi mener det er et er fundamenterne ved et projekt, at det sikres at det der er tegnet også er det der bliver bygget.

05.

Aflevering

Vi bistår ved afleveringsforretning, og sikre at der ikke er væsentlig mang- ler. Ligeledes tilbyder vi at bistå kunder ved 1 års- og såvel 5 års gennem- gang.

Har du et projekt på tegnebrættet?

Er du interesseret og vil du gerne høre mere om vores kompetencer?
Brug under 1 min på at udfylde vores formular og lad os kontakte jer